Doorstroomklas

b.sierink

Placeholder

Evenement beschrijving

Wat is De Doorstroomklas?
Leerlingen die deelnemen aan De Doorstroomklas werken één dagdeel in twee projectperiodes
van acht weken op de vestiging Noordikslaan van CSG Het Noordik. De Doorstroomklas
is bestemd voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen uit groep 8 (soms groep 7) en brugklasleerlingen
die behoefte hebben aan extra uitdaging en begeleiding. De deelnemende
leerlingen worden begeleid door leerkrachten met kennis en ervaring in het begeleiden van
(hoog)begaafde leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs.
Een ochtend bij De Doorstroomklas begint met het spelen van spellen waarbij executieve
vaardigheden en mindset centraal staan. Vervolgens krijgen de leerlingen in het ‘college’
informatie over de werking van het brein, fixed- en growth-mindset, analytisch, creatief en
praktisch denken (Sternberg) en filosofie.
Een groot deel van de ochtend wordt besteed aan projecten, waarbij gewerkt wordt aan
onderzoekend en ontwerpend leren, samenwerken en presenteren.
Observatie van de begeleiders en zelfreflectie van de leerling op de persoonlijke leerdoelen
zijn kenmerkend voor De Doorstroomklas. Iedere ochtend voeren de begeleiders individuele
gesprekken met de leerling over het persoonlijk leerdoel. De persoonlijke leerdoelen zijn
gebaseerd op de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO).

Details

Aanmelden via de website:

Adres

CSG Het Noordik,
Noordikslaan 68, Almelo, Nederland.

Meer informatie: