Begaafde Vrouw (online lezing)

Lotte van Lith

Placeholder

Evenement beschrijving

We hebben onder andere aandacht voor persoonlijke uitdagingen en bronnen, zoals de ontwikkeling van een sterke ‘sense of self’ en een intrinsiek gedreven waardensysteem, maar ook de veerkracht die gevonden wordt in een steunend sociaal netwerk. We erkennen zorgethiek als waardevolle oriëntatie in het leven én onderzoeken welke psychologische vrijheid er in uitdagend spel, creatieve ambacht en leiderschap gevonden wordt. We bestuderen hoe zelfvertrouwen zich door de jaren heen ontwikkelt, hoe belangrijk het is de eigen competenties als zodanig te waarderen en welke feedback uit de omgeving nog weleens vertaald wordt naar zelfkritische stemmen, schuldgevoelens en ambivalentie in besluitvorming. We focussen ook op psychologische uitdagingen op professioneel vlak. Denk aan risico’s durven nemen, de tijd en ruimte ervaren en nemen voor creatieve ontwikkeling en verantwoordelijkheid voor succes belichamen. We staan tevens stil bij systemische invloeden waarmee rolpatronen worden onderhouden, we bestuderen De Vrouw als De Ander waar idealen en ongewenste emoties op werd en wordt geprojecteerd en herkennen veranderingen in de activiteiten van vrouwen door de eeuwen heen. En we stemmen af op onze grondmelodie; wat doet er echt toe, welke levensfilosofie leeft vervullend, welke ideeën roepen passie op? Met fijne uitwisselingsmomenten, ter zaken zelfreflectie en moed waar dat mag en moet.
*Praktisch*
We starten om 19:30 en eindigen rond 21:30. Deelname kost 25 euro inclusief BTW. Nadien ontvang je een referentielijst met relevante verdiepingsmogelijkheden.
Zin om deel te nemen? Aanmelden kan via [email protected]

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Zoom (online),
Inloggegevens ontvang je per mail.

Meer informatie: